Noom 2

Tootmisarvestus

Millised kaubad on sisse võetud

Kaubatabel kuvab korraga kõik kaubad, mis on lattu sisse võetud. Tabelis navigeerimiseks saab NOOMis kasutada kiirklahve ja ühe võimalusena on näha „kohalik vaba laojääk“, mis näitab kui palju valmistoodangut konkreetses laos on.

Ressursside ja aja planeerimine NOOMis

Tootmisarvestus aitab edukalt realiseerida ettevõtte kogu tootmistsükilt. Üha enam ootavad kliendid tootmisettevõtetelt kiiret ning kvaliteetset tulemit, mis omakorda nõuab tootjalt head ressursside ning ajaplaneerimist. Noom aitab hallata erinevaid ressursse nagu töötajad, ruumid, sõidukid. Väga lihtne on planeerida tööülessandeid, kohtumisi, sündmuseid ning lisada töödele kulusid.

Parim abimees tellimuste esitamisel

Tellimisassistent võrdleb kaubagruppide lõikes soovitud parameetreid, varasematel perioodidel müüdud kaupade koguseid ning müügisagedust. Tellimusassistendi võib panna jälgima ka kauba või kaubagruppide laojäägi miinimumkoguseid. Vajadusel annab assistent märku kauba koguse lõppema hakkamisest ning kui vastavalt seadistatud, tellib automaatselt ka kaupa juurde.

Mitmest komponendist saab üks

NOOM annab detailse vastuse tähtsatele küsimustele nagu mida, kui palju ja mis hetkeks on vaja toota. Paketi aluseks on väga detailne laoarvestus, mis loob aluse heaks tootmisprotsessi rutiiniks. NOOMis saab teha komplekteerimis- ehk tootmisakte, mida kasutatakse alati juhtudel, kui mitmest komponendist on vaja koostada üks uus.

Automaatne kaupade miinimumkoguse teavitus

Kui kaupade kogus langeb laos määratud miinimum koguseni või saab otsa, siis NOOM teavitab sellest.

Valmistoodangu omahinna arvutamine

NOOMis saab automaatselt määrata valmistoodangu omahinna arvutamise. Tihti võib juhtuda, et tooraine tuleb lattu erineva hinnaga ja sellest tulenevalt on valmistoodangu hind erinev.

Tootmiseks vajaminevad kulumaterjalid

Tootmiseks vajaminevad kulumaterjalid

Moodulis saab ära kirjeldada kõik valmistoodangu loomiseks vajaminevad toormaterjalid, sh milliseid komponente ja kui suurel hulgal on tootmiseks vaja ning milline on valmistoodang. Kui valite NOOMis soovitud valmistoodangu, siis tarkvara lisab ise kõik tootmiseks vajaminevad kulumaterjalid.

Väga täpne projektide eelarvestamine

Väga täpne projektide eelarvestamine

Unikaalse lahendusena on NOOMis arendatud projektide eelarvestamise võimekus, millega saate koostada ning jälgida projektide detailset eelarvet.

API liidesed kolmandate osapooltega

API liidesed kolmandate osapooltega

NOOMis saab luua API liideseid kolmandate osapooltega. Võimalik on teha andmevahetust NOOMi ja mõne veebilehe või aplikatsiooni vahel.

Mida ja millal toota?

Mida ja millal toota?

Tarkvara annab detailse vastuse küsimustele mida, kui palju ja mis hetkeks on vaja toota.

NOOM 2.0 lahendused