Noom 2

Laohaldus

Laohaldus Teie ettevõtte loogika järgi

Laohalduse lahendusega saate enda käsutusse võimsa ja paindliku tööriista nii lao kui ka kogu ettevõtte haldamiseks, sisaldades paljusid erinevaid standardseid ning unikaalseid funktsionaalsusi. Lahenduse muudab eriliseks asjaolu, et võttes kasutusele NOOM Laohalduse ei pea Te loobuma oma ettevõtte äriloogikast, vaid pigem kohandame tarkvara vastavalt sellele.

Objektipõhised laod – Piiramatu arvuga ladusid

NOOMi laohalduse lahendus kasutab keskset andmebaasi, mis jagatakse virtuaalselt erinevateks laoobjektideks. Selline jagamine võimaldab luua piiramatu arvu laoobjekte, olles ideaalne lahendus ettevõtetele, mis omavad rohkem kui üht ladu. Objektipõhiselt võivad erineda laos olevad tooted ja nende hinnad. Laoseise on võimalik teha nähtavaks ka teistele objektidele.

Kaupade liikumine laos

Kaupade liikumine NOOMi laos on lihtsasti jälgitav. Laodokumentideks on kauba liikumisega seotud lattu sissetulek, väljaminek ja sisekäive. Laodokumendid võivad olla ühtlasi ka finantsdokumendid.

Inventuuri aruanne – kus ja millal

nventuuri aruande abil saab ülevaate inventuuri loenduslehtedest. Määratakse kuupäev ja ladu, kus ja millal inventuur toimus. Võib ette anda ka toote grupi või toote ja kas aruandesse peavad minema kõik kaubad või ainult need kaubad, mille laojääke on juba korrigeeritud.

Komplekteerimine – mitmest tootest koostatakse üks

Komplekteerimine või tootmine on mõeldud juhuks, kui tekib vajadus mitmest tootest koostada üks terviklik toode. NOOM arvutab välja ka toote omahinna pärast selle komplekteerimist.

Kaupade õigeaegne tarne

Et kauba tarnesse ei tekkiks auke, saab NOOMis varustusskeemi paika panna selliselt, et kui kauba kogus langeb alla varunormi, siis tellitakse seda õigeaegselt juurde.

Igapäevaste tellimuste lihtne koostamine

Igapäevaste tellimuste lihtne koostamine

NOOMis saab kaubale lisada info selle varustamise kohta. Millisel objektil miinimum ja maksimum kogus peab olema ja millistelt tarnijatelt, millise tarnijakoodi, hinna ning tarneajaga peab kaup kohale jõudma.

Võimas abimees, kes palka ei küsi

Võimas abimees, kes palka ei küsi

Tellimisassistent võrdleb kaubagruppide lõikes soovitud parameetreid, nagu varasematel perioodidel müüdud kaubakoguseid, sesoonsust, müügisagedust jpm ning annab selle järgi prognoosi, mida saab lattu tellitava kauba koguse arvutamisel aluseks võtta.

Efektiivsuse tõstmine läbi teiste NOOMi lahenduste

Efektiivsuse tõstmine läbi teiste NOOMi lahenduste

Oma ettevõtte igapäevatöö efektiivsust saate tõsta veelgi, sidudes Laohalduse teiste NOOMi pakettidega nagu näiteks Raamatupidamise, Tootmisarvestuse või Palga ja personaliga.

NOOM 2.0 lahendused